Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Năm 2020 : 151
Dự án: "Ứng dụng và chuyển giao công nghệ xử lý nước nhiễm Asen (thạch tín) mức độ cao trong việc xây dựng mô hình cung cấp nước sạch tập trung phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của cụm dân cư làng nghề Cự Đàm, xã Cự Khê, huyện Thanh Hoa, tỉnh Hà Tây

Dự án: "Ứng dụng và chuyển giao công nghệ xử lý nước nhiễm Asen (thạch tín) mức độ cao trong việc xây dựng mô hình cung cấp nước sạch tập trung phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của cụm dân cư làng nghề Cự Đàm, xã Cự Khê, huyện Thanh Hoa, tỉnh Hà Tây

Cơ quan chủ trì     : UBND XÃ CỰ KHÊChủ nhiệm dự án   : KS. Vũ Xuân Lộc.Thư ký dự án         : Vũ Văn Chung- P.Chủ tịch UBND xã.Cơ quan chủ quản : BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆĐịa điểm thực hiện : Làng nghề Cự Đà, xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Tây.Cơ quan ...
Dự án "Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu quy mô công nghiệp tại thành phố Hà Nội"

Dự án "Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu quy mô công nghiệp tại thành phố Hà Nội"

Cơ quan chủ trì     : Công ty TNHH XNK KINOKO Thanh CaoChủ nhiệm dự án   : CN. Nghiêm Thị Thiều.Cơ quan chủ quản : BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆCơ quan chuyển giao công nghệ:- Trung tâm công nghệ sinh học thực vật – Viện di truyền Nông nghiệpThời gian ...