Trang thông tin Khoa học và Công nghệ là Website duy nhất của Thành phố đi sâu vào lĩnh vực khoa học công nghệ, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của khoa học công nghệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.

Triển khai hoạt động từ tháng 10 - 2001, Website là kho dữ liệu các hoạt động về Khoa học và Công nghệ trong nước và thế giới, cung cấp thông tin về kết quả của các công trình nghiên cứu khoa học trên tất cả các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, quản lý đô thị, khoa học xã hội nhân văn, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng và các ngành công nghệ mũi nhọn của Thành phố.

Trong quá trình hoạt động, Website luôn chú trọng cải tiến, nâng cấp các tiện ích nhằm hỗ trợ hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu thông tin về KH&CN của đông đảo bạn đọc. Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp và sự cộng tác nhiệt tình của các quý vị, để website luôn là địa chỉ tin cậy của đông đảo bạn đọc ở mọi lúc, mọi nơi.